Początki Miejscowego Koła (MK) Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Gnojniku datują się od września 1947 roku. Według pierwszego dochowanego spisu założycielami było 60 członków. W chwili obecnej pod koniec 2022 roku Miejscowe Koło liczy 95 członków.

Członkowie MK PZKO działają społecznie na polu kulturalnym, sportowym, organizują wycieczki krajoznawcze, starają się zachować tradycje swoich przodków oraz utrzymać język polski. MK współpracuje z organami gminy i Polską Szkołą Podstawową i Przedszkolem im.Jana Kubisza. Jest właścicielem Domu PZKO im. Jana Kubisza, lokale wynajmuje także w celach organizowania uroczystości rodzinnych i imprez młodzieżowych z możliwością taniego zakwaterowania.