Zarząd

PREZES:

ING. PAWEŁ PIETER ST.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

ALICJA TOBOŁA, ZASTĘPCA PREZESA
ING. ROMAN KWACZEK, SKARBNIK
HALINA SŁOWIK, SEKRETARZ
ROMAN MOLIN
HELENA TEPER
ING. ZBYSZEK PIETER
DARIUSZ KOWALCZYK
MARCIN STEBEL
FRANCISZEK MOLIN
ALINA UNUCKA
ING. PAWEŁ PIETER MŁ.
ING. HENRYK MOLIN